close

Profesní školení

Od 1.4.2008 se zásadně změnilo povinné školení řidičů nákladních automobilů a autobusů co do rozsahu, co do osob, kterých se dotýká i co do poskytovatelů školení.

Povinnost školení podle tohoto zákona vztahuje na řidiče vozidel, kteří řídí vozidlo k jehož řízení opravňuje řidičské oprávnění skupiny C, C+E, D a D+E nebo podskupiny C1, C1+E, D1 a D1+E nebo řidičské oprávnění uznávané jako rovnocenné.

Pravidelné školení pro držitele nového průkazu profesní způsobilosti řidiče bude následovat nejpozději do roka po vydání nového profesního průkazu a to v rozsahu vždy 7 hodin ročně. Nedoporučujeme nechávat toto školení na poslední chvíli. Školicí středisko musí oznámit 5 dní předem obecnímu úřadu jmenný seznam účastníků školení. Po 5 ročních cyklech školení řidič požádá příslušný obecní úřad o výměnu profesního průkazu. Přitom bude muset doložit, že 5 krát absolvoval roční cyklus 7 hodinového školení.

NOVINKA OD 1.8.2011 – profesní průkaz za 35 hodin „obnovovacího školení“

Novela zákona č. 247/2000 Sb. umožňuje získání profesního průkazu po absolvování 35 hodin školení. Novinka se týká pouze těch řidičů, kteří získali řidičské oprávnění skupin C,CE,C1 nebo C1E do 10.9.2009 nebo řidičské oprávnění skupin D,DE,D1,D1E do 10.9.2008. Podrobnosti najdete v odkazu „Profesní školení“ – „Druhy školení“.